Lượt truy cập: 28299946
Người online: 278

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 108    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Phương Tuấn 20/3/1975 Nam Kiên Giang
2 Lê Anh Tuấn 23/2/1976 Nam Hà Tĩnh
3 Trần Anh Tuấn 2/7/1974 Nam TP Hồ Chí Minh
4 Trần Văn Tuấn 3/6/1970 Nam Bắc Giang
5 Lê Quang Tùng 30/10/1971 Nam Quảng Trị
6 Hoàng Thanh Tùng 25/12/1966 Nam Sóc Trăng
7 Nguyễn Kim Tuyến 10/12/1977 Nữ Tiền Giang
8 Văn Thị Bạch Tuyết 16/6/1976 Nữ TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10