Lượt truy cập: 1235329961
Người online: 654

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 108    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 490

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Tô Văn Tám 10/10/1963 Nam Kon Tum
2 Nguyễn Minh Tâm 19/3/1972 Nữ Quảng Bình
3 Tạ Minh Tâm 7/11/1978 Nam Tiền Giang
4 Lã Thanh Tân 2/10/1967 Nam TP Hải Phòng
5 Nguyễn Tạo 16/6/1963 Nam Lâm Đồng
6 Dương Văn Thái 22/7/1970 Nam Bắc Giang
7 Nguyễn Huy Thái 13/3/1968 Nam Bạc Liêu
8 Phạm Hùng Thái 14/10/1970 Nam Tây Ninh
9 Chu Thị Hồng Thái 21/11/1984 Nữ Lạng Sơn
10 Nguyễn Văn Thân 2/2/1955 Nam Thái Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10