Người online: 4275
   Kết quả tìm được: 410    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hoàng Trung Dũng 21/5/1971 Nam Hà Tĩnh
2 Nguyễn Chí Dũng 5/8/1960 Nam Quảng Trị
3 Khuất Việt Dũng 31/1/1959 Nam TP Hà Nội
4 Phan Xuân Dũng 20/5/1960 Nam Ninh Thuận
5 Nguyễn Đức Dũng 4/8/1967 Nam TP Hải Phòng
6 Nguyễn Hải Dũng 11/11/1967 Nam Nam Định
7 Đinh Việt Dũng 10/9/1972 Nam Ninh Bình
8 Đinh Tiến Dũng 10/5/1961 Nam TP Hà Nội Ngày 21/6/2024, Ban Chấp hành TW Đảng đã đồng ý để đc Đinh Tiến Dũng thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và các chức vụ có liên quan. Ngày 25/6/2024, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Đinh Tiến Dũng
9 Nguyễn Văn Dương 3/12/1967 Nam Tiền Giang
10 Phạm Đại Dương 6/2/1974 Nam Phú Yên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10