Lượt truy cập: 1235310419
Người online: 764
   Kết quả tìm được: 410    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 490

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hoàng Trung Dũng 21/5/1971 Nam Hà Tĩnh
2 Phan Xuân Dũng 20/5/1960 Nam Ninh Thuận
3 Nguyễn Chí Dũng 5/8/1960 Nam Quảng Trị
4 Nguyễn Đức Dũng 4/8/1967 Nam TP Hải Phòng
5 Nguyễn Hải Dũng 11/11/1967 Nam Nam Định
6 Đinh Tiến Dũng 10/5/1961 Nam TP Hà Nội
7 Khuất Việt Dũng 31/1/1959 Nam TP Hà Nội
8 Đinh Việt Dũng 10/9/1972 Nam Ninh Bình
9 Nguyễn Văn Dương 3/12/1967 Nam Tiền Giang
10 Phạm Đại Dương 6/2/1974 Nam Phú Yên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10