Lượt truy cập: 1235554207
Người online: 248
   Kết quả tìm được: 410    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 490

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Hữu Chính 7/11/1963 Nam TP Hà Nội
2 Lê Quốc Chỉnh 1/12/1968 Nam Nam Định
3 Lê Minh Chuẩn 2/4/1965 Nam Quảng Ninh Thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV theo Nghị quyết số 77/2023/QH15 ngày 05/01/2023 của Quốc hội. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
4 Trần Đình Chung 25/8/1967 Nam TP Đà Nẵng
5 Thái Thị An Chung 10/11/1973 Nữ Nghệ An
6 Huỳnh Thành Chung 21/8/1968 Nam Bình Phước
7 Vũ Thanh Chương 9/5/1968 Nam TP Hải Phòng
8 Nguyễn Thành Công 10/7/1984 Nam Ninh Bình
9 Hoàng Anh Công 28/3/1971 Nam Thái Nguyên
10 Nguyễn Tân Cương 12/2/1966 Nam Bình Dương

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10