Người online: 267
   Kết quả tìm được: 19    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Huế 4/1/1984 Nữ Bắc Kạn
2 Hoàng Văn Hữu 25/5/1966 Nam Bắc Kạn
3 Chẩu Văn Lâm 16/4/1967 Nam Tuyên Quang
4 Nguyễn Quốc Luận 29/10/1975 Nam Yên Bái
5 Hà Đức Minh 28/4/1987 Nam Lào Cai
6 Phạm Trọng Nghĩa 14/11/1978 Nam Lạng Sơn
7 Hoàng Văn Nghiệm 2/9/1968 Nam Lạng Sơn
8 Chu Thị Hồng Thái 21/11/1984 Nữ Lạng Sơn
9 Ma Thị Thúy 3/10/1978 Nữ Tuyên Quang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10