Lượt truy cập: 1235309654
Người online: 562
   Kết quả tìm được: 410    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 490

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Thu Hà 4/2/1978 Nữ Quảng Ninh
2 Nguyễn Thị Phú Hà 17/3/1972 Nữ Hoà Bình
3 Trần Thị Nhị Hà 25/11/1973 Nữ TP Hà Nội
4 Nguyễn Thị Hà 29/12/1990 Nữ Bắc Ninh
5 Tạ Văn Hạ 24/1/1970 Nam Quảng Nam
6 Nguyễn Thanh Hải 30/11/1972 Nam Long An
7 Dương Ngọc Hải 3/2/1967 Nam TP Hồ Chí Minh
8 Mai Văn Hải 23/12/1973 Nam Thanh Hoá
9 Nguyễn Đức Hải 29/7/1961 Nam Quảng Nam
10 Nguyễn Thanh Hải 2/10/1970 Nữ Thái Nguyên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10