Người online: 496
   Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Thạch Phước Bình 28/9/1978 Nam Trà Vinh
2 Chau Chắc 6/5/1971 Nam An Giang
3 Châu Quỳnh Dao 18/5/1977 Nữ Kiên Giang
4 Lý Đức  (Thượng tọa Lý Minh Đức) 24/4/1970 Nam Sóc Trăng
5 Lâm Văn Mẫn 10/12/1970 Nam Sóc Trăng
6 Huỳnh Thị Hằng Nga 28/8/1982 Nữ Trà Vinh
7 Trần Thị Hoa Ry 11/4/1976 Nữ Bạc Liêu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10