Lượt truy cập: 28524429
Người online: 424
   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 U Huấn 22/1/1980 Nam Kon Tum
2 Trần Thị Thu Phước 20/10/1976 Nữ Kon Tum

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10