Lượt truy cập: 16903181
Người online: 543
   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phúc Bình Niê Kdăm 8/9/1983 Nữ Đắk Lắk
2 Y Thanh Hà Niê Kđăm 23/12/1973 Nam Gia Lai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10