Lượt truy cập: 26213079
Người online: 646

Họ và tên: Nguyễn Quang Huân

Tên thường gọi: Nguyễn Quang Huân

Ngày sinh: 20/12/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy , Thái Bình

Trình độ chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy; Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp; sau đại học Quản lý Nước và Môi trường; Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên UB TW MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam.

Nơi làm việc: Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam, Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HALCOM)

Ngày vào đảng: 12/8/1995

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không