Người online: 950

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Linh

Tên thường gọi: Lê Thị Ngọc Linh

Ngày sinh: 22/7/1982

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi , Bạc Liêu

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành triết học, khai thác thủy sản

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu

Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu

Ngày vào đảng: 3/12/2010

Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không