Lượt truy cập: 15421679
Người online: 413

Họ và tên: Nguyễn Văn Hận

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Hận

Ngày sinh: 19/8/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long , Bạc Liêu

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cảnh sát hình sự; Tiến sĩ chuyên ngành luật, tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu

Nơi làm việc: Công an tỉnh Bạc Liêu

Ngày vào đảng: 20/3/1993

Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không