Lượt truy cập: 28359691
Người online: 162

Họ và tên: Trần Thị Thu Đông

Tên thường gọi: Trần Thị Thu Đông

Ngày sinh: 24/10/1969

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Xuyên, thành phố Cà Mau , Cà Mau

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

Ngày vào đảng: 12/3/1997

Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không