Người online: 1584

Họ và tên: Hà Sỹ Huân

Tên thường gọi: Hà Sỹ Huân

Ngày sinh: 16/6/1978

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn , Bắc Kạn

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành lâm nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Nơi làm việc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Ngày vào đảng: 20/3/2006

Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không