Người online: 3040

Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thủy

Ngày sinh: 15/12/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chi Lăng, huyện Quế Võ , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Srilanca; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Brunei; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Hungary

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 8/7/2005

Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không