Người online: 2970

Họ và tên: Lý Tiết Hạnh

Tên thường gọi: Lý Tiết Hạnh

Ngày sinh: 30/10/1972

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngữ văn, ngoại ngữ; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định

Ngày vào đảng: 3/4/1999

Đoàn ĐBQH: Bình Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không