Người online: 3417

Họ và tên: Nguyễn Văn Cảnh

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Cảnh

Ngày sinh: 7/12/1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cát Tài, huyện Phù Cát , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Quốc Thắng kiêm Giám đốc Khu du lịch Cửa Biển

Nơi làm việc: Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Quốc Thắng

Ngày vào đảng: 11/6/2012

Đoàn ĐBQH: Bình Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không