Lượt truy cập: 28445124
Người online: 157

Họ và tên: Đồng Ngọc Ba

Tên thường gọi: Đồng Ngọc Ba

Ngày sinh: 1/9/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang , Bắc Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Ma Roc

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/1/2000

Đoàn ĐBQH: Bình Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không