Lượt truy cập: 28359745
Người online: 154

Họ và tên: Hồ Đức Phớc

Tên thường gọi: Hồ Đức Phớc

Ngày sinh: 1/11/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nơi làm việc: Bộ Tài chính

Ngày vào đảng: 5/7/1993

Đoàn ĐBQH: Bình Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không