Người online: 1495

Họ và tên: Nguyễn Lân Hiếu

Tên thường gọi: Nguyễn Lân Hiếu

Ngày sinh: 14/9/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành y khoa

Nghề nghiệp, chức vụ : Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Phó trưởng bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội; Phó khoa Q2 Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai; Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Pháp

Nơi làm việc: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội; Khoa Q2 Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai

Đoàn ĐBQH: Bình Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không