Lượt truy cập: 15416354
Người online: 200

Họ và tên: Đào Hồng Lan

Tên thường gọi: Đào Hồng Lan

Ngày sinh: 23/7/1971

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản lý sản xuất kinh doanh công nghiệp; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng; Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội; Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh; Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh Bắc Ninh; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam

Nơi làm việc: Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh

Ngày vào đảng: 15/3/2001

Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không