Lượt truy cập: 15700196
Người online: 153

Họ và tên: Tráng A Tủa

Tên thường gọi: Tráng A Tủa

Ngày sinh: 6/12/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo , Điện Biên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành điều tra tội phạm; Thạc sỹ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại tá, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Công an tỉnh Điện Biên

Ngày vào đảng: 31/1/1994

Đoàn ĐBQH: Điện Biên

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không