Người online: 3260

Họ và tên: Nguyễn Tiến Thiện

Tên thường gọi: Thượng tọa Thích Đức Thiện

Ngày sinh: 5/4/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Phật giáo

Quê quán: Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế; Tiến sĩ chuyên ngành phật học

Nghề nghiệp, chức vụ : Tu sĩ Phật giáo; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN; Chủ tịch Ủy ban Phật giáo Châu Á vì Hòa bình Việt Nam (ABCP); Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Srilanka; Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nơi làm việc: Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đoàn ĐBQH: Điện Biên

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không