Lượt truy cập: 28418251
Người online: 147

Họ và tên: Đỗ Đức Duy

Tên thường gọi: Đỗ Đức Duy

Ngày sinh: 20/5/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Yên Bái

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Yên Bái

Ngày vào đảng: 25/5/1999

Đoàn ĐBQH: Yên Bái

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không