Người online: 142

Họ và tên: Phạm Thị Thanh Trà

Tên thường gọi: Phạm Thị Thanh Trà

Ngày sinh: 21/1/1964

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nam Yên, huyện Nam Đàn , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Nơi làm việc: Bộ Nội vụ

Ngày vào đảng: 12/6/1993

Đoàn ĐBQH: Yên Bái

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không