Người online: 322

Họ và tên: Hoàng Thị Thúy Lan

Tên thường gọi: Hoàng Thị Thúy Lan

Ngày sinh: 6/5/1966

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Ngày vào đảng: 17/6/1995

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh

Phụ chú: Ngày 21/3/2024, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 114/2024/QH15 bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan vì đã vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân