Người online: 919

Họ và tên: Lê Tất Hiếu

Tên thường gọi: Lê Tất Hiếu

Ngày sinh: 1/8/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Kiểm sát viên cao cấp, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Nơi làm việc: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày vào đảng: 30/10/1992

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không