Người online: 3185

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Trang

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Minh Trang

Ngày sinh: 16/5/1979

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn , Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xã hội học; Thạc sĩ chuyên ngành văn hóa học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long

Ngày vào đảng: 1/6/1998

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND huyện