Người online: 917

Họ và tên: Nguyễn Việt Hà

Tên thường gọi: Nguyễn Việt Hà

Ngày sinh: 3/12/1985

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình , Tuyên quang

Trình độ chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

Nơi làm việc: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

Ngày vào đảng: 3/11/2014

Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không