Lượt truy cập: 28300146
Người online: 214

Họ và tên: Nguyễn Đắc Vinh

Tên thường gọi: Nguyễn Đắc Vinh

Ngày sinh: 25/11/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành hóa học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Nơi làm việc: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Ngày vào đảng: 24/11/2003

Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không