Người online: 869

Họ và tên: Tạ Minh Tâm

Tên thường gọi: Tạ Minh Tâm

Ngày sinh: 7/11/1978

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Qui Đông, thị xã Sa Đéc , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang

Ngày vào đảng: 17/3/2005

Đoàn ĐBQH: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không