Lượt truy cập: 26351165
Người online: 199

Họ và tên: Đào Ngọc Dung

Tên thường gọi: Đào Ngọc Dung

Ngày sinh: 6/6/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Nơi làm việc: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngày vào đảng: 31/12/1984

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không