Lượt truy cập: 28524553
Người online: 295

Họ và tên: Đoàn Thị Hảo

Tên thường gọi: Đoàn Thị Hảo

Ngày sinh: 28/12/1966

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng , Lạng Sơn

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm Ngữ văn, Đại học chuyên ngành Công đoàn; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên

Ngày vào đảng: 9/6/1996

Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh