Lượt truy cập: 28418230
Người online: 142

Họ và tên: Ngô Đông Hải

Tên thường gọi: Ngô Đông Hải

Ngày sinh: 25/10/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành điện tử - thông tin, quản trị kinh doanh; Tiến sĩ chuyên ngành điện tử - viễn thông

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Thái Bình

Ngày vào đảng: 22/12/1998

Đoàn ĐBQH: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không