Lượt truy cập: 28299750
Người online: 261

Họ và tên: Nguyễn Khắc Định

Tên thường gọi: Nguyễn Khắc Định

Ngày sinh: 3/1/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật quốc tế; Tiến sĩ chuyên ngành luật học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Nga

Nơi làm việc: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày vào đảng: 20/5/1987

Đoàn ĐBQH: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không