Người online: 804

Họ và tên: Trần Hữu Hậu

Tên thường gọi: Trần Hữu Hậu

Ngày sinh: 9/10/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu , Tây Ninh

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chế tạo máy, kế hoạch hóa, luật, chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Luật sư, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam; Hội viên Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh

Nơi làm việc: Hiệp hội Điều Việt Nam

Ngày vào đảng: 24/7/1982

Đoàn ĐBQH: Tây Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không