Lượt truy cập: 28500049
Người online: 326

Họ và tên: Lý Đức

Tên thường gọi: Thượng tọa Lý Minh Đức

Ngày sinh: 24/4/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Khơme

Tôn giáo: Phật giáo

Quê quán: Xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị , Sóc Trăng

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Hội đồng Dân tộc, Thượng tọa, Trụ trì Chùa Som Rông, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không