Lượt truy cập: 16808863
Người online: 296

Họ và tên: Lý Đức

Tên thường gọi: Thượng tọa Lý Minh Đức

Ngày sinh: 24/4/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Khơme

Tôn giáo: Phật giáo

Quê quán: Xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị , Sóc Trăng

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không