Lượt truy cập: 28300335
Người online: 315

Họ và tên: Vi Đức Thọ

Tên thường gọi: Vi Đức Thọ

Ngày sinh: 22/11/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tú Nang, huyện Yên Châu , Sơn La

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý dự án xây dựng

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La

Ngày vào đảng: 2/6/2006

Đoàn ĐBQH: Sơn La

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không