Lượt truy cập: 28444955
Người online: 356

Họ và tên: Nguyễn Hữu Đông

Tên thường gọi: Nguyễn Hữu Đông

Ngày sinh: 20/9/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Sơn La

Ngày vào đảng: 19/5/1995

Đoàn ĐBQH: Sơn La

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh