Lượt truy cập: 28418304
Người online: 163

Họ và tên: Đinh Công Sỹ

Tên thường gọi: Đinh Công Sỹ

Ngày sinh: 25/11/1979

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tường Hạ, huyện Phù Yên , Sơn La

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại ngữ; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan; Phó Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF); Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

Nơi làm việc: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Ngày vào đảng: 2/9/2005

Đoàn ĐBQH: Sơn La

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không