Lượt truy cập: 28445015
Người online: 215

Họ và tên: Đỗ Thị Việt Hà

Tên thường gọi: Đỗ Thị Việt Hà

Ngày sinh: 29/7/1978

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa , Bắc Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang

Nơi làm việc: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

Ngày vào đảng: 6/1/2009

Đoàn ĐBQH: Bắc Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không