Người online: 845

Họ và tên: Lê Quang Tùng

Tên thường gọi: Lê Quang Tùng

Ngày sinh: 30/10/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cơ khí giao thông, ngoại ngữ (tiếng Anh)

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Quảng Trị

Ngày vào đảng: 11/9/2003

Đoàn ĐBQH: Quảng Trị

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không