Lượt truy cập: 28605412
Người online: 244

Họ và tên: Hoàng Đức Thắng

Tên thường gọi: Hoàng Đức Thắng

Ngày sinh: 12/11/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh , Quảng Trị

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị

Ngày vào đảng: 13/9/1983

Đoàn ĐBQH: Quảng Trị

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh