Lượt truy cập: 28385060
Người online: 175

Họ và tên: Hà Sỹ Đồng

Tên thường gọi: Hà Sỹ Đồng

Ngày sinh: 18/1/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong , Quảng Trị

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành lâm nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Ngày vào đảng: 2/5/1989

Đoàn ĐBQH: Quảng Trị

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không