Lượt truy cập: 28357279
Người online: 507

Họ và tên: Nguyễn Hữu Đàn

Tên thường gọi: Nguyễn Hữu Đàn

Ngày sinh: 28/5/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh , Quảng Trị

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thượng tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị

Ngày vào đảng: 28/9/1996

Đoàn ĐBQH: Quảng Trị

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không