Người online: 858

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh: 4/2/1978

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật (VB2), Kỹ sư quản trị doanh nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Anh); Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Huyện ủy huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Ngày vào đảng: 19/9/2001

Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh