Lượt truy cập: 28359482
Người online: 455

Họ và tên: Đỗ Thị Lan

Tên thường gọi: Đỗ Thị Lan

Ngày sinh: 17/11/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chương Dương, huyện Thường Tín , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế, luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 7/9/1994

Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không