Người online: 588

Họ và tên: Huỳnh Thị Ánh Sương

Tên thường gọi: Huỳnh Thị Ánh Sương

Ngày sinh: 16/6/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Anh văn, hành chính; Thạc sĩ quản lý công

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Quảng Ngai, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi

Ngày vào đảng: 11/10/2001

Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không