Lượt truy cập: 28472489
Người online: 178

Họ và tên: Đặng Ngọc Huy

Tên thường gọi: Đặng Ngọc Huy

Ngày sinh: 25/12/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành luật cạnh tranh so sánh

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngai, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ngày vào đảng: 31/8/2004

Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không