Lượt truy cập: 28605669
Người online: 408

Họ và tên: Đinh Thị Phương Lan

Tên thường gọi: Đinh Thị Phương Lan

Ngày sinh: 5/6/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Cor

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Anh); Tiến sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ngày vào đảng: 3/2/2008

Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi

Đại biểu Quốc hội khoá: XV, XII, XIII, XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không